Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny flyverprovst

Kåre Egholm Pedersen skifter jobbet som sognepræst i Vejlby Pastorat ud med at blive flyverprovst i Viborg Stift og sognepræst i Viborg Domsogn pastorat. Den ene halvdel af hans arbejdstid skal lægges i Domkirken og den anden ved flyverkommandoen som provst for landets 13 flyverpræster.

Kåre Egholm Pedersen ser frem til flere ting i sit nye job. 

-Det bliver spændende at få ansvar for rekruttering af nye flyverpræster og stå for uddannelsen af flyverpræstekorpset, så det til enhver tid vil bestå af dygtige, kvalificerede præster til varetagelsen af den gejstlige betjening i Flyvevåbnet både ude og hjemme, fortæller Kåre Egholm Pedersen.

Kåre Egholm Pedersen

Han glæder sig til at lære alle folk i flyverkommandoen at kende, når han blandt andet skal deltage i deres ugentlige møder.

-Hvad angår Viborg Domkirke glæder jeg mig først og fremmest til at holde gudstjenester og forrette kirkelige handlinger i et af landets smukkeste kirkerum. Men lige så meget glæder jeg mig til at hilse på alle de gode folk ved domkirken, dvs. menigheden, det faste personale i kirken og i sogne- og bispegården, menighedsrådet og selvfølgelig mine nye præstekolleger.

Kåre Egholm Pedersen begynder den 1. Februar hvor han også skal møde et nyt hold konfirmander, som han også er spændt på møde.