Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Brian Krüger Iversen udnævnt som ny provst over Herning Søndre Provsti og sognepræst i Hedeager Pastorat

Brian Krüger Iversen tiltræder stillingen den 1. oktober 2022 og kreeres samme dag af biskop Henrik Stubkjær ved en Landemodegudstjeneste i Viborg Domkirke

Ved kgl. resolution af 6. juli 2022 er sognepræst Brian Krüger Iversen pr. 1. oktober 2022 udnævnt som ny provst over Herning Søndre Provsti og som sognepræst i Hedeager Pastorat.

Kirkeministeriet har den 14. juli 2022 bekendtgjort udnævnelsen.

Brian Krüger Iversen kommer fra en stilling som sognepræst i Gjellerup Pastorat i Viborg Stift, og er derfor allerede et kendt ansigt i Stiftet.

Viborg Stift ønsker Brian Krüger Iversen stort tillykke med udnævnelsen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Brian Krüger Iversen kreeres som ny provst af biskop Henrik Stubkjær ved en Landemodegudstjeneste i Viborg Domkirke, lørdag den 1. oktober 2022 kl. 11.00.

Brian Krüger Iversen, ny provst i Herning Søndre Provsti

Brian Krüger Iversen fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Hvad er din baggrund?

Jeg kommer med en baggrund som uddannet landmand og teolog, godt ni års erfaring som landpræst og 14 års erfaring som præst i et større by-/forstadssogn. Samtidig har jeg i 11 år været beredskabspræst i Folkekirkens Katastrofeberedskab og de seneste 8 år mentor for nye præster i provstiet.

Hvorfor blev du præst og nu provst?

Jeg blev præst, fordi jeg var og er optaget af at fortælle om det største. Jeg vil gerne være med til at gøre kirken relevant for mennesker i vores tid – og lade alle vores bekymringer om klimaet, Ukraine, flygtningestrømme og et vaklende fundament, spejle sig i det gode budskab om fred, nåde, tilgivelse, næstekærlighed og en allesteds-nærværende Gud.

Hvad oplever du som den vigtigste udfordring ved at være menneske i Danmark i dag?

At finde stabilitet og tryghed i en konstant foranderlig verden, så fremtiden kan mødes med åbenhed og håb. Jeg oplever kirken som et af de måske mest stabile holdepunkter i en foranderlig verden. Trods det, at kirken og ritualerne/liturgien løbende udvikler sig, står kirken for mange stadig som et helle, hvor man kan få (gen-)indstillet kompasset og finde fornyet mod til at virke og være i verden.

Hvad holder du mest af i dit virke som præst?

Jeg holder meget af arbejdet med børn og unge. I sær har mødet med konfirmander og deres forældre altid stået for mig, som en af de vigtigste opgaver. Det er helt afgørende, at vi i kirken prioriterer god og relevant undervisning for børn og unge – og at sikre gode kirkelige fællesskaber for børn og unge. Her er sognekirkens samarbejde med de frivillige kirkelige organisationer helt afgørende.

Hvad mener du er folkekirkens vigtigste opgave i dag?

En af Folkekirkens vigtigste opgaver er at bevare den lokale tilknytning og relevans. Folkekirken skal opleves som en troværdig aktør i det lokale liv og samfund, så der også den vej kan findes lydhørhed for evangeliets forkyndelse og omsorgsfulde fællesskaber. Som provst ønsker jeg at arbejde for de bedst mulige vilkår for det lokale sognearbejde og samtidig være med til at fastholde det gode samarbejde mellem sogne, menighedsråd og præster på alle de områder, hvor de bedste resultater opnås, når man bærer i flok.