Nyansatte præster
Nyheder

Barselsvikar ansat i Søndermark Sogn

Laila Hansen tiltræder stillingen pr. 1. januar 2022

Laila Hansen er pr. 1. januar 2022 ansat som konstitueret sognepræst (barselsvikar) i Søndermark Sogn, Viborg Stift.

Laila Hansen er allerede et kendt ansigt i Viborg Stift, idet hun flere gange har været konstitueret i vikariater i Viborg Stift.

Viborg Stift ønsker Laila Hansen stort tillykke med ansættelsen og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

 

Laila Hansen

Laila Hansen

Laila Hansen fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Jeg hedder Laila Hansen og jeg er 58 år.

1. januar begynder jeg som barselsvikar i Søndermark sogn i Viborg.

Jeg har været præstevikar siden min ordination i Viborg Domkirke i 2005.

Jeg har glædet mig over folkekirkens mangfoldighed og mødet med alle de engagere mennesker. For mig er mødet med mennesker af alle slags, i alle aldre og i alle livssituationer det bedste ved at være præst.

Det at lave - og især fejre gudstjeneste - er det allerbedste.

Embedet som præstevikar er et meget alsidigt embede.  Der er mange forskellige måder at være folkekirke og præst på. Der er vikariater i pastorater med en præst og flere sogne; pastorater med flere præster og flere sogne; pastorater med flere præster og et sogn. Jeg har vikarieret på Sygehus, Hospice og i Kirkens Korshær. Jeg har vikarieret ved barselsorlov, studieorlov, ved sygdom og ved ledigt embede.

Jeg har vikarieret i Viborg Stift og i Aarhus Stift, i 11 provstier, 70 sogne.

Jeg har kørt mange kilometer, og set en god del af Midtjylland fra Uth i syd, til Skivum i nord og fra Ramsing i vest til Sødring i øst.

Jeg har hjemme sammen med Svend Laier. Vi bor i Vinkel sogn, Viborg Domprovsti.