Nyansatte præster
Nyheder

Barselsvikar ansat i Mejdal Pastorat og Center for Sundhed i Holstebro

Marie Munk Hyldgaard tiltræder stillingen pr. 7. oktober 2021

Marie Munk Hyldgaard er pr. 7. oktober 2021 konstitueret som barselsvikar i Mejdal Pastorat og Center for Sundhed i Holstebro.

Marie Munk Hyldgaard er allerede et kendt ansigt i Viborg Stift, idet hun siden 2018 har været konstitueret som vikar i flere stillinger i Viborg Stift.

Viborg Stift ønsker Marie Munk Hyldgaard stort tillykke med konstitutionen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Sognepræst Marie Munk Hyldgaard

Marie Munk Hyldgaard

Marie Munk Hyldgaard fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

Jeg er vokset op i en præstefamilie i Fredericia med kirken som en naturlig og tryg del af livet, og den opvækst har uden tvivl haft stor indflydelse på mit ønske om at blive præst. 

Jeg er selv blevet gift med en præst, og vi er bosiddende i en dejlig præstebolig i Sunds, og derfor har jeg virket som vikar ved forskellige kirker i stiftet siden min ordination i 2018 – afbrudt af to gange barselsorlov. 

Jeg nyder den store alsidighed der er i præstearbejdet, og synes det er et privilegie at blive indbudt til at gå et lille stykke vej med mennesker i store, svære og smukke dele af deres liv. 

Jeg synes det er vigtigt, at folkekirken tør holde fast i, at budskabet om Guds kærlighed, rækker ud over tid og rum – at vi giver plads til langsomhed og eftertanke i en tid, hvor alting går så stærkt, og hvor det synes at være et hæderstegn at være opfindsom og nytænkende. Det er ikke fordi, der er noget galt med nye initiativer, men det skal give mening i forhold til det, vi gerne vil formidle.

Jeg tror også, det er en af vores store udfordringer i dag for os mennesker, at vi oplever et pres for hele tiden at udvikle os, for at fastholde vores værdi – der tænker jeg, vi som kirke har en opgave i at fastholde, at vi allerede har værdi, det er ikke noget, vi selv skal opfinde eller præstere os til. Jeg glæder mig til at vikariere i Mejdal og til at være kirke sammen med indbyggerne der.