Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Ny sygehuspræst / ledende beredskabspræst og sognepræst

Annette Vinter Hedensted tiltræder stillingen pr. 1. august 2021

Annette Vinter Hedensted er pr. 1. august 2021 ansat som 80% sygehuspræst ved Regionshospitalet Gødstrup, 15% ledende beredskabspræst ved Folkekirkens Katastrofeberedskab og 5% sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Herning Nordre Provsti.

Annette Vinter Hedensted kommer fra en stilling som hospitals- og hospicepræst i Aarhus Stift.

Viborg Stift ønsker Annette Vinter Hedensted stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et godt samarbejde.

Annette Vinter Hedensted

Annette Vinter Hedensted

 

Annette Vinter Hedensted fortæller lidt om sig selv og sin baggrund

 

Jeg hedder Annette Vinter Hedensted og kommer fra en stilling som hospitals- og hospicepræst på Regionshospitalet i Horsens og på Gudenå Hospice i Brædstrup. Inden da har jeg virket som sogne- og hospitalspræst i Aabenraa, og en kort periode som sognepræst i Ebeltoft.

Jeg brænder for kirkens møde med mennesker i krise. Min oplevelse er, at når der er noget på spil, så dukker livets store spørgsmål op, og ofte ser jeg en krise religiøsitet folde sig ud. Det er stort at slå følge med mennesker i deres livs værste øjeblikke og i heldigste tilfælde være med til at give dem håb, livsmod og tro. Det er et stort ansvar og med ydmyghed og  taknemlighed tilgår jeg opgaverne på hospitalet.

Ligeledes er det en stor intellektuel udfordring at deltage i det tværfaglige samarbejde, som er på et hospital, og jeg ser frem til at være med til at finde det sprog, som også her kan udfolde kristendommens relevans.

Ud over at være hospitalspræst på Regionshospitalet Gødstrup skal jeg også virke som ledende beredskabspræst i Region Midt.

Der er 7 beredskabspræster spredt geografisk i regionen. De er klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker. I den forbindelse er jeg som ledende beredskabspræst den, som skal besvare alarmeringsnummeret og være med til at skaffe sjælesorg og samtale til tilskadekomne og pårørende og andre, der måtte være berørt af en voldsom hændelse.

Sluttelig er der de 5% som tilknyttet menighederne i Snejbjerg – Studsgård - Haunstrup pastorat.  Jeg er spændt på, hvad de 5% af mit embede vil indebære, måske en gudstjeneste fra tid til anden J

Folkekirken har forhåbentlig en fremtid, som jeg gennem mit møde med mennesker på hospitalet, vil kæmpe for.

Jeg blev præst, fordi jeg ikke kunne lade være, hvilket også altid har været en stor overraskelse for mig selv.

Jeg har altid virket på østkysten af Jylland, og nu bliver det så spændende at rykke længere vestpå og møde mennesker og kolleger her.

Jeg GLÆDER mig til alt det nye!