Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder

80% sygehuspræst, 15% ledende beredskabspræst og 5% sognepræst

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021.

Stillingen som 80% sygehuspræst ved Regionshospitalet Gødstrup, 15% ledende beredskabspræst ved Folkekirkens Katastrofeberedskab og 5% sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Herning Nordre Provsti, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 3 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Det er en forudsætning for lønindplacering i løngruppe 3, at kandidaten har gennemført den obligatoriske efteruddannelse.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

LÆS MERE OM STILLINGEN

 

LÆS MERE OM PASTORAT, BEREDSKABSSTYRELSEN OG REGIONSHOSPITALET

 

FAKTA

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. maj 2021 kl. 15.00

Orienteringsmøde: Onsdag den 19. maj 2021