Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder

Sognepræst til Fredens Pastorat, Herning Søndre Provsti

Vi tilbyder en stilling med mulighed for at sætte sit eget præg på opgaverne og hvor ideer kan blive til virkelighed

Stillingen som sognepræst i Fredens pastorat, Herning Søndre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. april 2021.

Fredens kirke, Herning

Fredens Kirke, Herning

Vi søger en præst, der kan være med til at udvikle kirkens liv og vækst i sognet i samarbejde med den kirkebogsførende præst og de øvrige medarbejdere.

Vi forventer:

  • At du vil indgå i en uformel og ligefrem omgangstone med resten af arbejdsgruppen.
  • At du vil være synlig i sognet, også i andre sammenhænge end de rent kirkelige.
  • At du har lyst og mod til at udvikle sognets kirke liv i samarbejde med personalet.
  • At du har noget på hjerte og kan formidle evangeliet.
  • At du vil være præst for hele sognet.

FAKTA

  • Ansøgningsfrist mandag den 1. marts 2021
  • Orienteringsmøde torsdag den 4. marts 2021