Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder

Sognepræst (OA) søges til Asmild-Tapdrup Pastorat

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021

Asmild-Tapdrup Pastorat

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Asmild-Tapdrup Pastorat, Viborg Domprovsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Ansættelsen er tidsbegrænset, og løber fra den 1. januar 2021 og så længe Per Bucholdt Andreasen er formand i Præsteforeningen og/eller sognepræst i Asmild-Tapdrup Pastorat.

  • Vi vil lægge vægt på, at du er empatisk og kan samarbejde med alle personalegrupper. 
  • Vi forventer også, at du som præst vil sætte dit eget præg på opgaverne og vil medvirke til nytænkning og videreudvikling af et bredt funderet sognearbejde sammen med menighedsrådene og de andre ansatte.
  • Vi ønsker en præst, der er en dygtig og bredt orienteret teolog og som er indstillet på at møde mennesker med evangeliet på en relevant og livsnær måde. 
  • Vi vil lægge vægt på interesse for unge- og ældrearbejdet og skole-kirke-samarbejdet, men er åben for, hvad du med din teologiske faglighed og interesse kan tilføre pastoratet.

Se det fulde stillingsopslag samt embedsbeskrivelsen fra menighedsrådene.

For yderligere oplysninger omkring sognene, henvises til sognenes hjemmeside http://www.asmildkirke.dk/

Ansøgningsfrist: 2. november 2020

Orienteringsmøde: 5. november 2020