Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder
Livet ved Snejbjerg kirke

Alsidigt, aktivt og attraktivt pastorat ved Herning

En ledig stilling som fuldtids sognepræst (kirkebogsførende med begravelsesmyndighed) for Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

Kører man fra Herning mod vest, når man i løbet af fem minutter byskiltet ved Snejbjerg. Det markerer indgangen til Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat med de tre kirker Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup.

sognepræst mona kjær nielsen fortæller i kirken

Tre velfungerende sogne

Snejbjerg, det oprindelige hovedsogn med en traditionel middelalderkirke. I Kirkens umiddelbare nærhed ligger Kirkely, der er samlingssted for et væld af aktiviteter for alle aldersgrupper. Her er desuden helt nye kontorfaciliteter for alle Kirkens medarbejdere. Snejbjerg er et by-sogn i stærk vækst og udvikling. Her ligger Pastoratets to folkeskoler, et plejecenter og idrætshaller. Deraf følger et rigt forenings- og idrætsliv. Det nye Regionssygehus i Gødstrup med Hospitalskirken ligger i Sognet og er med til at tiltrække yderligere tilflyttere.

Studsgård og Haunstrup, to landsogne med 100 år gamle kirker, der er nært knyttet til Snejbjerg. Begge kirker står overfor en snarlig renovering. Det er traditionelle landsbysamfund, der i høj grad er kendetegnet ved fællesskab på tværs af foreninger, som bl.a. giver sig til udtryk ved kirkernes medvirken ved byfester. I Studsgård er der gudstjeneste ca. hver anden søndag. Den første søndag i måneden er der en særlig musikgudstjeneste. Her findes friskole. I Haunstrup er der årligt jagtgudstjeneste. Desuden er der en del familiegudstjenester og andre arrangementer, der appellerer specielt til børnefamilier.

optrin i Snejbjerg kirke

Aktivitet og fællesskab

Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup er et tæt sammenbundet pastorat med tre kirker og tre menighedsråd. En prøveperiode for sammenlægning af menighedsrådene er iværksat.

Kirken har et velfungerende samarbejde med skolerne særligt om konfirmander, minikonfirmander og de årligt tilbagevendende kirke-skoleprojekter i 0., 2. og 5. klasser på alle tre skoler. 

Af kirkelige aktiviteter tilbydes bl.a. babysalmesang, minikonfirmander, børne- og familiegudstjenester for forskellige aldersgrupper, tre kor for børn og voksne, særgudstjenester, som f.eks. gudstjeneste på ældrecentret Rosenlund hver 14. dag. Mange af aktiviteterne bæres af frivillige kræfter.

Der er generelt en god opbakning til gudstjenester og arrangementer.

Kirkeligt set er sognene præget af KFUM-spejderne, KFUM og KFUK og Indre Mission, ligesom der er tilknytning til flere ydre-missionsorganisationer og diakonale organisationer.

Menighedsråd, præster, ansatte og frivillige har et godt samarbejde og ser en stor værdi i at tænke folkekirkeligt og folkeligt.

medarbejdere på kirkegården

Bliv en del af et team

Du bliver en del af et team, hvor sognepræst Mona Kjær Nielsen er fuldtidsansat, Simon Struntze Andersen er 25% bistandspræst og Annette Vinter Hedensted er hospitalspræst med 5% tilknytning til Pastoratet. Derudover er der et dagligt arbejdsfællesskab med kordegn, kirke- og kulturmedarbejder, organister, kirketjenere, kirkesangere og kirkegårdspersonale.

Præsteboligen

Præsteboligen ligger ved Snejbjerg Kirke med let adgang til cykelsti og busforbindelse til Herning. Den er opført 1997 og nyrenoveret 2022. Den er på 215 kvadratmeter, indeholdende kontor med separat adgang, soveværelse, 3 værelser, 2 stuer, køkken og 3 badeværelser.

Vores ønsker og forventninger

  • at du har lyst at være præst for alle i sognene, at du ser værdien i Folkekirkens bredde og vil fastholde den som et rart sted at være
  • at du er optaget af og brænder for at forkynde og formidle evangeliet i et nutidigt, vedkommende og relevant sprog for alle aldersgrupper
  • at du er en holdspiller, der har vilje og evne til at indgå i et samarbejde med de øvrige præster, ansatte, menighedsråd, frivillige og institutioner i sognene
Haunstrup kirke

Haunstrup kirke

Du er velkommen til at kontakte os:

Snejbjerg kirke

Snejbjerg kirke