Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder

Provst for Herning Søndre Provsti og sognepræst i Hedeager Pastorat

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022

Stillingen som provst for Herning Søndre Provsti og sognepræst i Hedeager Pastorat, Herning Søndre Provsti, Viborg Stift, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Schubertsvej 1, 7400 Herning. 

 

Særlige opgaver og udfordringer i forbindelse med provstestillingen

 • At udøve nærværende, inspirerende og understøttende ledelse
 • At virke som inspirator og samlingspunkt for provstiets præster, som i alder, erfaring og teologisk retning er forskellige, og som indbyrdes har et godt og respektfuld kollegialt forhold.
 • At tilføre ressourcer gennem teamsamarbejde.
 • At medvirke til, at kirkerne ud over deres daglige virke også deltager aktivt i at møde de diakonale/sociale udfordringer, der er i området.
 • At hjælpe og inspirere menighedsrådene i forhold til nødvendige tilpasninger, herunder tilpasninger af strukturel karakter.
 • At arbejde med at skabe udvikling i både by og landsogne.
 • At arbejde med på biskoppens og Stiftsrådets visioner
 • At fortsætte det velfungerende, tillidsfulde dialogbaserede samarbejde med menighedsrådene.

 

Et aktivt og støttende menighedsråd bestående af 7 medlemmer søger en sognepræst som
 • Er en dygtig teolog, en omhyggelig liturg og en god prædikant, der kan formidle kristendommen som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv
 • Vil indgå i et samarbejde omkring kirkens liv og vækst med alle øvrige ansatte, menighedsråd og de mange frivillige samt de kirkelige organisationer (De grønne pigespejdere, FDF samt KFUM&K)
 • Engagerer dig og er synlig i sognet.
 • Har et rummeligt menneske- og kirkesyn
 • Kan inspirere og motivere med en smittende energi.
Hedeagerkirken, Herning

Hedeagerkirken, Herning

LÆS MERE OM PROVSTIET OG SOGNET

FAKTA

Opslag: 3. maj 2022

Ansøgningsfrist: 23. maj 2022 kl. 15.00

Orienteringsmøde med menighedsråd og Provstiudvalg: 1. juni 2022