Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder

Sognepræst (kbf) til Ørre-Sinding og Tjørring Pastorat

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020.
Menighedsrådene glæder sig til at byde deres nye sognepræst velkommen i en stilling, der byder på det bedste fra to verdener.

På vej til gudstjeneste - Sinding Kirke

Festgudstjeneste - Ørre Kirke

 

Stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Ørre-Sinding og Tjørring Pastorat, Herning Nordre Provsti er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020.

Se det fulde stillingsopslag samt embedsbeskrivelsen fra menighedsrådene.

 

Babysalmesang - Sinding Kirke

Gudstjeneste - Baunekirken

For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til sognenes respektive hjemmesider:

Ørre-Sinding: https://www.oerresinding-kirker.dk/
Tjørring: https://www.baunekirken.dk/

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. november 2019 kl. 15.00

Orienteringsmøde afholdes: 3. december 2019

 

Sognepræsterne Rene og Heidi i aktion under "Himmelske Dage"

Singing Superkids