Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Nyheder

Barselsvikariat i Karup Pastorat

Barselsvikariatet er ledigt til tiltrædelse den 14. juni 2021

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Karup Pastorat, Viborg Østre Provsti, skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 14. juni 2021 til og med den 31. oktober 2021 (begge dage inkl.), og kan eventuelt forlænges.

Karup Kirke

Forventningerne til vores nye præst er bl.a.:

  • Du har stor faglig stolthed og gode samarbejdskompetencer
  • Du er i stand til at tolke og fremlægge de evangeliske tekster i et nutidigt og let forståeligt sprog på en vedkommende, nærværende og troværdig måde
  • Du har lyst til i samarbejde med organisten at bruge både gamle og nye salmer i gudstjenesten
  • Du er fordomsfri, nysgerrig og åben

Vi håber meget, at dette har vakt din interesse for Karup, og glæder os til at høre fra dig.

FAKTA

Ansøgningsfrist: Mandag den 19. april 2021 kl. 15.00

Orienteringsmøde: