Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Alsidig og engageret organist til Galten Kirke, 17 timer ugentligt


Vi søger pr. 1.12.2021 en erfaren organist, der kan begå sig både med klassisk orgelspil samt nyere, rytmiske salmer og sange. Du skal have lyst til indgå i samarbejde om gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. Din primære ansættelse er ved Galten Kirke, men du skal indgå i et team af organister, som vikarierer for hinanden i de sogne, som Menighedsrådet samarbejder med, p.t. Galten, Storring og Stjær.

Ansættelsen sker ved Galten Menighedsråd.

Vi har ca. 57 højmesser samt en gentaget tjeneste ca. 8 gange årligt, ca. 50 kirkelige handlinger årligt, 8 plejehjemsgudstjenester årligt. Herudover har vi en bred vifte af forskellige arrangementer, koncerter m.m., hvor vores organist medvirker og deltager i planlægningen. Vi lægger derfor vægt på, at du er aktiv medspiller i at udvikle vores aktiviteter, herunder deltagelse i relevante møder. Menighedsrådet ønsker at starte et ungdomskor op, som du vil blive ansvarlig for.

Stillingen er på 17 timer pr. uge med ansættelse pr. 1. december 2021.

Organistens opgaver er bl.a.:

 • Musikledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger på såvel orgel som klaver
 • Understøtte og inspirere salmesangen
 • Samarbejde med præster om nye gudstjenesteinitiativer
 • Planlægning af koncerter og udarbejdelse af PR-materiale til disse
 • Salmeundervisning af konfirmander og minikonfirmander et par gange årligt
 • Musikledsagelse ved sogneaftener og lign. aktiviteter
 • Træffe aftaler med eksterne musikere, som deltager i udvalgte gudstjenester
 • Gensidig vikarforpligtelse ved fridage og ferie for organisterne i de sogne Menighedsrådet samarbejder med

Vi lægger vægt på at du

 • Har et vist fagligt niveau med kvalifikationer på kirkeorgel og klaver og har et bredt repertoire
 • Udviser både selvstændighed og engagement med en fleksibel tilgang til samarbejdet med kolleger
 • Er fortrolig med liturgien i gudstjenester og kirkelige handlinger og er loyal over for folkekirken som institution

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads, hvor vi vægter dialog og et godt samarbejde
 • Stor indflydelse på eget arbejde og et menighedsråd, der er åbent overfor nye idéer
 • Et dejligt, velklingende orgel med 16 stemmer og 2 manualer (Jensen og Thomsen fra 1989) samt el-klaver i kirken og nyt flygel i sognehuset.
 • Samarbejde med en fagligt dygtig kirkesanger

Ansættelsesvilkår

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Organister indplaceres på baggrund af uddannelse på forskellige overenskomster:

Doks-organister: Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910 kr. – 386.161 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.775 kr. – 63.329 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

KMOK/PO-organister

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse, (KMOK - tidligere PO-organister) aftales med Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 (1. og 2. år) udgør kr. 305.799 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 321.291 årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 36.886 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 kirker eller flere.

Kirkemusikere

Årslønnen for ansøgere, der ikke har en PO/KMOK-uddannelse eller Konservatorieuddannelse på kirkeorgel indplaceres på overenskomst for Kirkemusikere. Lønnen aftales inden for intervallet 283.956 kr. – 415.012 kr. (nutidskroner). Fikspunktet (minimumslønnen) er 291.236 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887 kr. (nutidskroner 1.4.21) OK tillæg på 944 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere. Disse er omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Aftale om lønindplacering for kirkemusikere indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Andre oplysninger:

Der vil være tre måneders prøvetid, der bliver indhentet referencer og børneattest.

Der vil være behov for at kunne transportere sig mellem arbejdssteder, og det vil derfor være nødvendigt at du har kørekort og kan stille bil til rådighed. Der betales kørselsgodtgørelse mellem arbejdssteder efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hanne-Lise Mandrup, sognepræst på tlf. 40 12 55 20.

Ansøgning:

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 10. oktober 2021 kl. 12.00.

Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis og information om referencer sendes til 8085fortrolig@sogn.dk, mrk. ”Ansøgning organiststilling”.

Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil tirsdag d. 26. oktober 2021 fra kl. 15.00. Opgaverne vil være kendt og ukendt stof, med og uden forberedelse.