Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Slagslunde-Ganløse menighedsråd søger ny gravermedhjælper

Gravermedhjælper til Slagslunde-Ganløse pastorat  

Slagslunde-Ganløse menighedsråd søger ny gravermedhjælper

Stillingen som gravermedhjælper ved Slagslunde-Ganløse kirker er ledig pr. 1. december 2021, eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling) og den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Slagslunde og Ganløse kirker er to smukke landsbykirker, opført i 1100-tallet. Ud over de to kirker og kirkegårde er der også et sognehus, Rytterskolen, hvor kirkekontoret er beliggende, en graverbygning med præstekontor i Ganløse og en graverbygning i Slagslunde. Der er også en smuk, gammel præstegård med tilhørende have, dette hører dog ikke ind under gravermedhjælperens arbejdsområde. Området udgør ca.12.000 m2. Slagslunde-Ganløse pastorat er beliggende i Frederikssund Provsti i Egedal kommune. Der hører ikke kirketjeneste med i stillingen. Ud over dig er der en graver og I er del af et godt team med 8 ansatte (bl.a. kordegn, præster, kirketjenere).

Arbejdet indebærer alle forefaldende opgaver på kirkegården, herunder:

 • Daglig drift og vedligehold af de to kirkegårde i samarbejde med graveren. Fx:
  • sikre kirkegårdens vedligeholdelse og udvikling, herunder gravning af urne- og kistegrave.
  • varetagelse af al kirkegårdsadministration
  • Vedligeholde arealerne omkring kirkerne, Rytterskolen og de to graverbygninger.
 • Sammen med graveren være kirkens ansigt udadtil for alle besøgende på de to kirkegårde.
 • Samarbejde med graver i planlægning af arbejdsopgaverne ud fra sæson og behov. Det er graveren, der står for planlægning og har det overordnede ansvar for kirkegården, men det forventes, at gravermedhjælperen påtager sig medansvar og arbejder selvstændigt.Hvad forventer vi af dig:
 •  
 • Du har en uddannelse som gartner og har del erfaring, meget gerne på kirkegårde.
 • Du er pligtopfyldende, effektiv og mødestabil.
 • Du er god til at samarbejde og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Du er empatisk og serviceorienteret over for pårørende/besøgende på kirkegårdene.
 • Du er fleksibel i forhold til skiftende arbejdstider og bidrager til et godt arbejdsmiljø med kirkens øvrige personale.                        
 • Du har kørekort B og bil (de to kirkegårde ligger ca. 3 km fra hinanden).
 • Er du erfaren gravermedhjælper og kender IT-systemet Brandsoft er det en fordel.Vi kan tilbyde:
 •  
 • En arbejdsplads med højt til loftet og afvekslende arbejdsopgaver.
 • Gode samarbejdsforhold og gode rammer til at udføre arbejdet i.
 • Mulighed for fortsat kompetenceudvikling.
 • En smuk arbejdsplads.
 •  

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 273.325,00 (trin 1) og kr. 280.574,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 256.579,00 (trin 1) og kr. 263.743,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 311.768,00 (trin 1) og kr. 319.944,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 294.586,00 (trin 1) og kr. 303.406,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag skal være Slagslunde-Ganløse menighedsråd i hænde senest den 19. oktober 2021 pr. mail: 7412fortrolig@sogn.dk.

Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 42 og starten af uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Yderlige oplysninger fås hos graver Mette Jepsen (tlf. 5370 2004) eller daglig leder Ellen Kristiansen (tlf. 4818 4500).