Fortsæt til hovedindholdet
Aktiviteter
14.11.23 Filosofi med børn og unge

Filosofi med børn og unge

Kursus for lærere, præster og kirkekulturmedarbejdere i Viborg Stift

Kom til spændende temadag og få opdateret din viden om, hvordan man kvalificerer den filosofiske samtale med børn og unge og få samtidig en mængde konkrete redskaber med dig hjem, som du kan bruge direkte i din undervisning. Dagen veksler mellem oplæg og workshops og afsluttes med et konkret fi losofi forløb i Mejdal kirke arrangeret af skoletjenesten og tager udgangspunkt i materialet »I al evighed«, som er udar-bejdet i samarbejde med teateret Carte Blanche.

Filosofi patruljen består af Lærke Groth og Dorete Kallesøe. Dorete er uddannet teolog og filosof og underviser til daglig lærerstuderende på VIA University College i Nr. Nissum. Hun har mange års erfaring med at filosofere med børn og voksne. Lærke er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk filosofi . Hun har erfaring med at tale med børn om de store spørgsmål i livet fra både folke-skole- og friskoleverdenen. Siden 2016 har hun været ansat på VIA University College i Aarhus.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

  • Sted: Mejdal Kirke og Sognehus, Prins Buris vej 29, 7500 Holstebro 
  • Tid: 14. november 2023 kl. 9.30-15.00 (rundstykker fra kl. 9.00) 
  • Tilmelding: www.vibsko.dk under kursusbeskrivelsen eller mail til vibsko@vibsko.dk senest den 1. oktober 2023 
  • Pris: Gratis og inkluderer en let frokost/sandwich