viborgstift.dk
Aarhus/Viborg Stifts fælles juridiske afdeling

Aalborg, Aarhus og Viborg Stifters fælles Juridiske Afdeling

Aalborg, Viborg og Aarhus stifter har udarbejdet nedenstående dokumenter, som hjælp til menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i stifterne:


 

Generel jura

Offentlighedens adgang til møder, en beskrivelse om hvornår der er offentlig adgang til møder, og hvilke dokumenter, der kan eller skal offentliggøres.

Inhabilitet, en beskrivelse af hvad inhabilitet er, og hvordan den kan opstå.

At træffe en afgørelse - i korte træk, en beskrivelse af de regler, der gælder, når menighedsråd, præster og provstiudvalg træffer afgørelser.

 

Død

Folder, "Når et menneske dør" - praktisk information til de pårørende

 

 


Konfirmation


Der er hjælp at hente i den nye  Konfirmationsfolder (marts 2018)

Har du et konfirmationshold, og er du i tvivl om, hvilke regler der gælder ved f.eks. buskørsel 

til konfirmationsforberedelse, uenighed om konfirmation m.m., så er der hjælp at hente.

Fælles Juridisk Afdeling har udarbejdet en folder, der besvarer mange af de spørgsmål, som præsterne sidder med i forbindelse med konfirmationen.

Hvis du ikke kan finde svar på lige netop det spørgsmål, du har, kan du altid ringe til Viborg Stift for rådgivning.

Se Konfirmationsfolderen her


Medlemskab af folkekirken

Udmeldelse af folkekirken skal ske til den kirkebogsførende præst. Til brug for sagsbehandlingen heraf er udarbejdet Vejledning om udmeldelse af folkekirken/skabelon til brev om udmeldelse af folkekirken.


Menighedsråd

Sammenlægning af menighedsråd (fælles menighedsråd)


Aalborg, Aarhus og Viborg Stifters fælles Juridiske Afdeling