viborgstift.dk
Aarhus/Viborg Stifts fælles juridiske afdeling

Aalborg, Aarhus og Viborg Stifters fælles Juridiske Afdeling

Aalborg, Viborg og Aarhus stifter har udarbejdet nedenstående dokumenter, som hjælp til menighedsråd, provstiudvalg, præster og provster i stifterne:


Generel jura

Offentlighedens adgang til møder, en beskrivelse om hvornår der er offentlig adgang til møder, og hvilke dokumenter, der kan eller skal offentliggøres.

Inhabilitet, en beskrivelse af hvad inhabilitet er, og hvordan den kan opstå.

At træffe en afgørelse - i korte træk, en beskrivelse af de regler, der gælder, når menighedsråd, præster og provstiudvalg træffer afgørelser.Konfirmation

Til hjælp for præsten har Folkekirken udarbejdet en folder om konfirmation, som skal ses som en hjælp til at besvare spørgsmål herom.Menighedsråd

Sammenlægning af menighedsråd (fælles menighedsråd)


Aalborg, Aarhus og Viborg Stifters fælles Juridiske Afdeling