Viborg Stiftsråd
Stiftsrådets medlemmer

Stiftsråd 2015. Sognepræst Bjarke Møller-Sørensen mangler, da han er nyvalgt i stedet for Anne Røndal

Medlemmer af Viborg Stiftsråd

Stiftsrådet består af ialt 17 medlemmer: Et lægt medlem fra hvert af stiftets 11 provstier samt tre præster, en provst og to "fødte medlemmer" (biskop og domprovst)


Medlemmer af stiftsrådet i Viborg Stift for funktionsperioden 1. november 2013 – 31. oktober 2017 er:


Fødte medlemmer

Biskop Henrik Stubkjær
Viborg Stift

Domprovst Thomas Frank
Viborg Domprovsti

Provsterepræsentant

Provst Carsten Hoffmann
Struer Provsti

Præster

Sognepræst Orla Villekjær
Sønder Felding Pastorat

Sognepræst Niels Peter Sørensen
Aalestrup Pastorat

Sognepræst Bjarke Møller-Sørensen
Højslev-Lundø-Dommerby Pastorat

Observatør for valgmenighederne

Laura Jepsen
Formand for Herning Valgmenighed

Læge medlemmer

Karl Georg Pedersen Formand
Holstebro Provsti

Christian Futtrup
Næstformand
Lemvig Provsti

Jens Erik Larsen
Viborg Domprovst

Flemming Holmberg
Viborg Østre Provsti

Gert Primdahl
Salling Provsti

Egon Espersen
Skive Provsti

Erling Bitsch Vingborg
Vesthimmerlands Provsti

Henry Thomsen Just
Herning Nordre Provsti

Bjarne Elmholt
Herning Søndre Provsti

Asger Christen Østergaard
Ikast-Brande Provsti

Bent Ingemann Jensen
Struer Provsti