Økumeni, mission og religionsmøde
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Vilhelm Elmholdt Værge
(Mission)

(Formand)
vv@vaerge.com

Steffen Nørregaard
(Religionsmøde)
(Næstformand)
steffen@stilnor.dk

Peter-Nikolaj Frøkjær Jensen
(Stiftspræst)
(Stiftspræst)
nfj@km.dk

Niels Iver Juul
(Økumeni)

nij@km.dk

Bjarke Møller-Sørensen (Stiftsudvalget)
bmms@km.dk