DSUK
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Henrik Forman
Landevejen 45, Heltborg 7760 Hurup
Mobiltelefon: 60 72 90 17
E-mail: hforman46@gmail.dk

Næstformand: Ole Rasmussen
Nørre Lindbjerg 13, 7400 Herning
Tlf. 53 65 30 96
E-mail: olr@km.dk


Kasserer: Ane-Marie Fuglsang Breum
Kærvænget 4, Humlum, 7600 Struer
Tlf. 97 86 17 73/mobil 23 24 62 21
E-mail: amfuglsang@mail.dk

IT:  Hans Vestergaard Jensen
Anemonevej 2, 7620 Lemvig
Tlf. 24 25 42 38
E-mail: havj@outlook.dk

Sekretær: Poul Lilleør
Torsvej 93, 7620 Lemvig
Tlf. 97 83 71 29
E-mail: poul.lilleoer@mail.dk 

Øvrige medlemmer:

Mariane Fuglsang Thisgaard
Solbjerg 53, 7400 Herning
Tlf. 97 16 15 60
E-mail: mthisgaard@gmail.com 

Jens Lindinger
Hedevænget 54, 8800 Viborg
Tlf. 24 90 04 06 
E-mail: Lindinger@gmail.com 

Suppleanter

Marianne Nørgaard Gyldenkærne
Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf. 97 88 56 50
E-mail: praest@boevlingvalgmenighed.dk

Pernille Vigsø Bagge
Sjægten 30, 9670 Løgstør
Tlf. 98 68 10 44/mobil 23 35 20 44 
E-mail: PVB@km.dk

Revisor

Henning Nørgaard Jensen
Munkgårdkvarteret 169, 7400 Herning
Tlf. 97 16 80 97
E-mail: ihnj@fiberpost.dk