Diakoni
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Christian Fredsgaard
Formand

chrfredsgaard@gmail.com

Jeg er uddannet diakon og har de sidste 30 år beskæftiget mig med diakoni. Det være sig institutionsdiakoni men også frivilligt diakoni i og ud fra folkekirken.

Jeg har valgt at træde ind i stiftsudvalget for diakoni, for at være med til at synliggøre og fremme kirkens diakoni.

Mange mennesker søger efter fællesskab, nærvær, lyttende ører og hjælpende hænder. Som supplement til det etablerede systems hjælp, vil jeg arbejde for at folkekirkens diakoni må være synlig og virksom, hvor medmennesket er.

Christian Fredsgaard 

Ole Smed
Næstformand 

ole-smed@mail.dk

Mit navn er Ole Smed, til dagligt er jeg leder i Barnets Blå Hus i Vesthimmerland.

Jeg er uddannet diakon og socialpædagog, fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Sidenhen har jeg taget forskellige efteruddannelser som afhængighedsbehandler, supervisor og psykoterapeut. Jeg har siden jeg blev færdiguddannet i 1995 som diakon og socialpædagog, arbejdet indenfor området med hjemløshed, alkohol og stofmisbrug blandt både voksne og unge. De seneste 11 år ved Blå Kors.

Jeg vil gerne gøre en forskel for den diakonien, og ønsker et tættere samarbejde mellem sognene og de diakonale institutioner som er beliggende i nærheden.  

Ole Smed


Maj-Brit Hvid Christiansen

mbhc@km.dk 

Lissy Hauge Jensen

lhj@maabjergsogn.dk

Gert Primdahl
Medlem af Stiftsråd

ert@primdahls.dk

Jeg er formand for meninghedsrådet i Selde- Åsted. Desuden er jeg med i Viborg Stiftråd. 

Jeg ser diakoni som en vigtig del af kirkens arbejde. Jeg ønsker at diakoni udfra kirken bliver styrket. At der kan være inspiration til hvert sogn, så kirken i byen og kirken på landet kan komme godt igang / fortsætte med netop den form for diakoni, som egner sig til hvert område. 

Gert Primdahl