Til præster
Vejledning til præster - Nødvielse

Procedurevejledning ved nødvielser

Som besluttet på bispemødet i januar 2017, følger her ny procedurevejledning om nødvielser.

Endvidere følger også skabelon til de nødvendige bilag, der skal bruges i forbindelse med en nødvielse, jfr. omtalen herom i vejledningen.

Bilagene kan downloades i Word-fil, så det er muligt at kopiere de erklæringer og breve, der er relevante ved en nødvielser over i eget brevformat  / udfylde skabelonerne on-line og herefter udskrive dem.

For så vidt angår bilag 3 - Ægteskabserklæring - kan denne downloades på www.borger.dk og kan rekvireres ved brug af den ene parts NemId.

 

Download dokumenterne:

 

Såfremt der måtte være spørgsmål til det ovenstående materiale, eller omkring nødvielser iøvrigt, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte Stiftet herom på telefon 8662 0911

HUSK - Indberetningen til egen biskop skal sendes til Viborg Stifts officielle mailboks kmvib@km.dk