Præster
Til præster

Til præster

Stiftspræstekursus 2016

Stiftspræstekurset i 2016 er tirsdag den 9. august 2016 og onsdag den 10. august 2016 (uge 32) på Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg, Vinkelvej 32,... Læs mere

Studieuge

En gang årligt kan præster få bevilget tjenestefri med løn i en uge (syv dage). Ugen er tænkt som sammenhængende tid til læsning. Læs mere

Supervision

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejl... Læs mere

Vejlederpræster

Siden den 1. januar 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejl... Læs mere

Vis flere