Præster med særfunktioner
Værnspræster

Værnspræster

Værnspræster er sognepræster, der som en del af deres rådighedstjeneste knyttes til en enhed eller et tjenestested indenfor Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Værnspræsten ansættes derfor i samråd med biskoppen og den lokale provst. 

Værnspræstetjenesten er organiseret med tre værnsprovster: Hærprovsten i Kastelskirken, Orlogsprovsten i Holmens kirke og Flyverprovsten i Viborg Domkirke, og det gejstlige tilsyn med værnspræstetjenesten varetages af Københavns biskop. 

Som værnspræst: feltpræst i Hæren, orlogspræst i Søværnet og flyverpræst i Flyvevåbnet bærer man uniform under sin tjeneste, med et kors som distinktion. En værnspræst står udenfor den militære rækkefølge, idet man har samme rang, som den man taler med. Værnspræsten er underlagt samme tavshedspligt i sin tjeneste, som den der i øvrigt gælder for sognepræster. Når en værnspræst sendes med et dansk militært bidrag til udlandet, ansættes en vikar, betalt af Forsvaret, til at passe den udsendtes præsteembede.


Flyvevåbnet

Flyverprovst Leif Holmstrøm

Fennebakken 143, 8800 Viborg

Telefon: 2494 1360

E-mail: leh@km.dk 

Sogn: Viborg Domsogn

Provsti: Viborg Domprovsti


Flyverpræst Ole Rasmussen

Nørre Lindbjerg 13, Gjellerup, 7400 Herning

Telefon: 53 65 30 96

E-mail: olr@km.dk

Sogn: Gjellerup

Provsti: Herning Søndre


Hæren

Feltpræst Jens Peter Garne

Haslevej 15, 7430 Ikast

Telefon: 97 15 31 20 / 60 89 41 20

E-mail: jpg@km.dk

Sogn: Ikast, Favrholt

Provsti: Ikast-Brande


Feltpræst Alex Dahl Nielsen

H.C. Ørsteds Vej 77, 7400 Herning

Telefon: 97 12 23 04

E-mail: adni@km.dk

Sogn: Fredens

Provsti: Herning Søndre


Feltpræst Robert Landeværn Ryholt

Tingvej 80, Tostrup, 9632 Møldrup

Telefon: 86 69 10 03 / 21 27 16 73

E-mail: rlr@km.dk

Sogn: Vester Tostrup og Roum

Provsti: Viborg Østre


Feltpræst Inge Frandsen

Nysumvej 6, Rold, 9510 Arden

Telefon: 98 52 53 11 / 20 20 69 45

E-mail: ifr@km.dk

Sogn: Ulstrup og Gundersted

Provsti: Vesthimmerlands


Feltpræst Niels Peter Sørensen

Kirkevej 12, 9620 Ålestrup

Telefon: 98 64 18 60 / 20 22 48 56

E-mail: nps@km.dk

Sogn: Aalestrup

Provsti: Vesthimmerlands


Feltpræst Mads Haahr Callesen

Frederiksdal Alle 25, 7800 Skive

Telefon: 24 21 99 09

E-mail: mhc@km.dk

Sogn: Skive

Provsti: Skive


Søværnet

Orlogspræst Ulrik Hess Larsen Pilemand

Sundstrupvej 1, Ulbjerg, 8832 Skals

Telefon: 86 69 72 26

E-mail: up@km.dk

Sogn: Ulbjerg, Lynderup, Låstrup

Provsti: Viborg Østre


Værnspræster

Værnspræster er sognepræster, der som en del af deres rådighedstjeneste knyttes til en enhed eller et tjenestested indenfor Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Værnspræsten ansættes derfor i samråd med biskoppen og den lokale provst. 

Værnspræstetjenesten er organiseret med tre værnsprovster: Hærprovsten i Kastelskirken, Orlogsprovsten i Holmens kirke og Flyverprovsten i Viborg Domkirke, og det gejstlige tilsyn med værnspræstetjenesten varetages af Københavns biskop. 

Som værnspræst: feltpræst i Hæren, orlogspræst i Søværnet og flyverpræst i Flyvevåbnet bærer man uniform under sin tjeneste, med et kors som distinktion. En værnspræst står udenfor den militære rækkefølge, idet man har samme rang, som den man taler med. Værnspræsten er underlagt samme tavshedspligt i sin tjeneste, som den der i øvrigt gælder for sognepræster. Når en værnspræst sendes med et dansk militært bidrag til udlandet, ansættes en vikar, betalt af Forsvaret, til at passe den udsendtes præsteembede.