Stiftpræster
Stiftpræst for undervisning

Stiftpræst for undervisning

Hanne Kirstine Høgild
hkih@km.dk  
2323 0173 

Jeg er ansat som stiftspræst for kirkelig undervisning i Viborg Stift i en kvote på 55 %, og inden for den ramme varetager jeg forskellige opgaver og funktioner.

Undervisningsudvalget

Som stiftspræst er jeg født medlem af Viborg Stifts Undervisningsudvalg og fungerer som sekretær i den sammenhæng. Dvs. at jeg indkalder til møder, skriver referat og laver opfølgende arbejde mellem møderne. Det opfølgende arbejde består primært i at tilrettelægge og afholde kurser for de relevante målgrupper i Viborg Stift. Undervisningsudvalget er et vigtigt fagligt forum for mig som stiftspræst.

KonfirmandAktion

KonfirmandAktion er et årligt tilbud til sognene om at få gæstelærere fra et tredjeverdens land ud og undervise i konfirmationsforberedelsen. Bag KonfirmandAktion står Mission Afkrika, Africa In Touch, Danmission og FUV. Som stiftspræst er det min opgave at være bindeled mellem KonfirmandAktion og sognene i Viborg Stift. Det betyder, at det er min opgave at deltage i temadage og møder og sørge for, at muligheden bliver kendt og tilgængelig i Viborg Stift.

Til rådighed for menigheder og ansatte

Som stiftspræst står jeg til rådighed både for kirkens ansatte og for menigheder og menighedsråd i Viborg Stift. I forhold til kirkens ansatte er det primært kirkens undervisere, der vil have gavn af mig. I den forbindelse fungerer jeg som konsulent og faglig sparringspartner hvad angår de religionspædagogiske opgaver indenfor alle alderstrin. Derudover må jeg også meget gerne bruges af menigheder og menighedsråd til alt, hvad angår det kateketiske område. Det kan være til oplæg, inspiration og faglig sparring.

Religionspædagogisk netværksarbejde

For at kunne indhente ny viden og inspiration til at udvikle det religionspædagogiske arbejde i Viborg Stift, er det afgørende, at jeg som stiftspræst deltager i relevante netværk både på landsplan og internationalt. Jeg har derfor tæt sparring og erfaringsudveksling med de religionspædagogiske konsulenter i de andre stifter, og vi har faglige dage sammen. Derudover har jeg også faglig sparring med CUR (Center for Ungdomsstudier) og Folkekirkens Konfirmandcenter.

Kateketikprojekt

En meget stor og væsentlig del af mit arbejde består i at være tovholder og vejleder i et kateketikprojekt for nye præster i Viborg Stift. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem de religionspædagogiske konsulenter og FUV og består i at ruste de nye præster til opgaven at undervise konfirmander. Jeg tager kontakt til hver enkelt præst, som herefter indgår i et vejledningsforløb omkring deres konfirmationsforberedelse, hvorefter de sluses ind i et fagligt netværk med andre nye præster. Som ny præst deltager man automatisk, men hvis man som erfaren præst også kunne ønske eller have brug for at få en anden til at se på sin praksis, er man naturligvis meget velkommen til at kontakte mig. Projektet handler ikke om at blive vurderet og få at vide, hvad man gør godt eller skidt. Det handler derimod om at få hjælp til at få øje på det, der fungerer godt og finde en vej til at udvikle sig mere i den retning.