Opslagstavle
Inspirationsaften vedrørende frivillighed

Styrk det frivillige engagement i kirken!

Kirkefondet inviterer til Inspirationsaften med fokus på frivillighed i folkekirken med deltagelse af bl.a. biskop Henrik Stubkjær som oplægsholder
I forlængelse af udgivelse af bogen ”Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken” arrangerer Kirkefondet en inspirationsaften om frivillighed i folkekirken for menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere, præster, andre ansatte, frivillige mv.

 

Hvornår: Onsdag 26. april 2017 kl 17.30-21.30

Hvor: Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg


 Program:

17.30: Velkomst og præsentation af Kirkefondet

17.45: Biskop Henrik Stubkjær - Oplæg om frivillighed i Viborg stift

18:15: Lokale erfaringer med frivillighed

  • Marie Ammitzbøll, Holstebro, fortæller om frivillige engageret i        Nørrelandskirkens flygtninge- og integrationsarbejde
  • Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig, fortæller om frivillighed og juleaften: ”Kan man skaffe frivillige en juleaften?”
  • Sognepræst Birthe Møberg, Ikast, fortæller om frivillighed i Harrild Hede projekt med familier, der har brug for fællesskab

18.45: Spisning

19.45: Styrk det frivillige engagement i kirken!

  • Oplæg ved Kirkefondets udviklingskonsulent, Dorte Kappelgaard, medforfatter til bogen om frivillighed i folkekirken.

    ”Hvordan finder vi flere frivillige?” spørger man sig selv og hinanden i mange kirker. Vi begynder med at spørge: Hvorfor overhovedet have frivillige, og hvad er det særlige ved frivilligt engagement i kirken?
    Gennem oplæg og  gruppedrøftelser sættes der fokus på, hvad I som menighedsråd og ansatte kan gøre for at styrke det frivillige engagement i og ud fra kirken. I vil få inspiration til at inddrage og lede forskellige typer frivillige med afsæt i, hvem de er, og hvad I vil som kirke.

21.15: Afslutning ved Kirkefondets generalsekretær, Henrik Bundgaard Nielsen

 

Pris: Prisen for deltagelse inkl. spisning, kaffe og drikkevarer er kr. 275,-.

Beløbet kan dækkes af menighedsrådet. Faktura vil blive tilsendt pr. e-mail efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding: Skal ske til Kirkefondet på kirkefondet@kirkefondet.dk eller på tlf. 33 73 00 33 senest onsdag 19. april 2017.

Angiv sogn, funktion, navn og e-mailadresse.


Vi ser frem til at møde jer!

 

Med venlig hilsen

Kirkefondet