GIAS
Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Post i e-Boks

Når du får besked om at der er post fra GiasCentret i e-Boks, skal du logge direkte på www.e-boks.dk og ikke på www.borger.dk. Hvis du logger på via borger.dk, kan posten ikke læses.

Hvem skal have betaling for hvad?

Kirken sender faktura for erhvervelse, urnenedsættelse og gravning af grav. Du skal betale direkte til kirken for dette.

Kirken sender tilbud på vedligeholdelse af gravstedet. Du skal betale til GiasCentret for dette. GiasCentret sender brev til dig, hvis du ikke betaler tilbuddet til tiden.

Hvad er en obligatorisk ydelse? 

Der er vedligeholdelsespligt på alle gravsteder. Almindeligvis kan du selv vedligeholde gravstedet, men på nogle gravsteder er det kun kirkegården, der må vedligeholde.

Disse ydelser er obligatoriske og kan ikke fravælges. F.eks. hækklipning, græsslåning af plæner med plader og græsslåning af anonyme gravsteder.

Hvem betaler, når der ikke er penge i dødsboet?

Når der ikke er penge i dødsboet skal den, der bestiller begravelsen, betale for den.

Der er mulighed for at overlade begravelsen til kommunen, når der ikke er penge i boet. Når kommunen bestiller begravelsen, vil kommunen komme til at stå som gravstedsindehaver.

Hvem skal jeg kontakte, hvis dødsboet ligger i skifteretten?

Du skal kontakte kirken, hvis dødsboet ligger i skifteretten, men du vil stadig modtage breve om manglende betaling fra GiasCentret, da GiasCentret ikke kan stoppe rykkerprocessen.

Hvor får jeg oplysninger om priser på gravsteder m.v.?

Du får oplysninger om priser på gravsteder m.v. ved at kontakte kirken.

Kan jeg ændre et tilbud?

Har du ændringer til tilbuddet, skal du kontakte kirken for at få oprettet et nyt tilbud. 

Jeg har ikke modtaget tilbuddet. Hvad gør jeg?

Du skal kontakte kirken, hvis du ikke har modtaget tilbuddet.

Kan jeg lave en afdragsordning?

Det er ikke muligt at lave en afdragsordning.

Kan jeg reservere et gravsted?

Du kan reservere et gravsted, hvis kirkegårdens vedtægter giver mulighed for det.

For at reservere et gravsted, skal du betale for eventuel vedligeholdelse fra tidspunktet for aftalens indgåelse.

Det er ikke muligt at lave en aftale, hvor der først betales fra tidspunktet for nedsættelse af kiste/urne.