Aktuelt
Kalender

I Viborg Stift arrangeres der løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere, såvel fra Stiftets som Stiftsudvalgenes side.

Nogle af arrangementerne er efteruddannelse, andre er faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige. 


Rethink Luther! Dobbelt foredrag om Luther "oversat til i dag

30
maj

Hvordan får vi ”oversat” Luther, så hans teologi og tanker kan gribes og opleves relevante af det senmoderne menneske – hvis det da overhovedet er muligt? Kom og vær med i debatten og hør to gode foredragsholdere lægge grunden til en god samtale. Læs mere


< Tilbage til kalenderen