AAA
 

Afskedsgudstjeneste og højmesse

 

Biskop Karsten Nissen holder højmesse i Viborg Domkirke søndag den 28. september 2014 kl. 10.00. Gudstjenesten er åben for alle.

 

 

BispevalgBispevalg

Stiftskontoret lukker i forbindelse med stemmeoptælling til bispevalget

Optælling af stemmesedler for Bispevalgets første valgrunde foregår i Bispegården i Viborg, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg onsdag den 3. september 2014 fra kl. 09.30.

I forbindelse hermed åbner Stiftskontoret først kl. 12.00 tirsdag den 2. september 2014, ligesom telefonen er lukket indtil kl. 12.00 denne dag.

Onsdag den 3. september 2014 er Stiftskontoret og dermed telefonerne lukket hele dagen.

Fire kandidater kæmper om stillingen som biskop i Viborg Stift

De fire kandidater er:


Klik på de enkelte kandidaters navne og se deres respektive hjemmesider.

Se portrætsamtalerne med de fire kandidater nederst på denne side.

Se også Landsforeningen af Menighedsråds præsentation af de fire bispekandidater

 
 
 
 

 

Valgbestyrelsen har den 12. august 2014 sendt stemmemateriale til alle stemmeberettigede.

Der er p.t. 1.664 stemmeberettigede i Viborg Stift, og Valgbestyrelsen har også den 12. august 2014 offentliggjort ny valgliste.

Resultatet fra optællingen onsdag den 3. september 2014, vil blive offentligliggjort her på hjemmesiden, så snart resultatet kendes.

Følg med i status på modtagne stemmesedler og stemmeprocent på stemmebarometeret til højre eller se fordelingen her.

Barometeret opdateres dagligt.

 

Sidste dag ! HUSK aflevering af stemmeseddel inden i dag kl. 24.00

Status tirsdag den 2. september 2014:

Vi har i dag modtaget 44 stemmesedler, og har herefter ialt modtaget 1502 af de 1664 stemmesedler.

Vi mangler således stadig at modtage 162 stemmesedler for at kunne melde "fuldt hus".

Stemmeprocenten pr. 2. september 2014 er nu nået op på 90,26 %.

 

Stemmelokalet er ved at blive gjort klar

Landemodesalen på Viborg Bispegård er ved at blive gjort klar som stemmelokale til den store dag, onsdag den 3. september 2014 kl. 09.30, hvor der sker stemmeoptælling for Bispevalgets første valgrunde.

1. Valgrunde:

Onsdag den 11. juni 2014 kl. 15.00 - Deadline for indlevering af kandidatliste

Onsdag den 18. juni 2014 - Deadline for udbedring af fejl og mangler på kandidatlisterne

Mandag den 11. august 2014 - Valglisten låses ved formandens underskrift

Tirsdag den 12. august 2014 - Udsendelse af stemmesedler

Tirsdag den 2. september 2014 - Stemmesedlerne skal være Viborg Stift i hænde 

Onsdag den 3. september 2014 - Optælling af stemmer for 1. valgrunde

2. Valgrunde:

Onsdag den 17. september 2014 - Valglisten låses ved formandens underskrift

Torsdag den 18. september 2014 - Udsendelse af stemmesedler

Torsdag den 9. oktober 2014 - Stemmesedlerne skal være Viborg Stift i hænde

Fredag den 10. oktober 2014 - Optælling af stemmer for 2. valgrunde

 

Søndag den 23. november 2014 - Bispevielse i Viborg Domkirke

 

Se den fuldstændige tidsplan

Er der spørgsmål omkring ændringer i menighedsrådets sammensætning

Er der spørgsmål omkring fraflytning

Er der spørgsmål omkring sognebåndsløsning

Find svaret her

 

 

Sidste nyt fra StiftetSidste nyt fra Stiftet

Ny Fagmesse for Kirken: Kirkens Forum

Der inviteres til fagmesse for kirkens leverandører, samarbejdspartnere og rådgive.

Benyt også lejligheden til at møde stifterne live og få en snak med personalet på Stiftskontorerne.

Læs mere her.

Ny præst for grønlænderne i Danmark

Danmark har fået en ny præst for grønlænderne i Danmark. 

Oline Berthelsen er ansat i et embede, der dækker hele Danmark.

Læs mere her.

Samvirkende Menighedsplejer inviterer til kursus i Munkebjerg Kirke, Odense, mandag den 8. september 2014.

Temaet er  "Frivillige i netværksaktiviteter for psykisk sårbare".

Se program og læs mere om tilmelding m.v. her.

 

 

Invitation til temakursus: "Kirkernes indsats for sårbare børnefamilier"

Samvirkende Menighedsplejer inviterer alle interesserede til kursusdag i Gug Kirke (Aalborg) den 19. september 2014. 

Temaet er "Kirkernes indsats for sårbare familier"

Se indbydelsen og programmet og læs mere om tilmelding, betaling m.v..

 

 

Pilgrimsretræte på Ådalen den 17. - 19. oktober 2014

Retræteleder er Anette Foged Schultz, uddannet teolog og psykoterapeut, og som har afholdt retræter flere steder i landet og i udlandet siden 2006.

Se programmet og læs mere om tilmelding m.v..

Projekt "Almen kvalificering i Folkekirken" er sat i værk

Kirkeministeriet har i samarbejde med de faglige organisationer sat projekt ”Almen kvalificering i folkekirken” i værk.

Projektets målgruppe er ansatte ved kirker og på kirkegårde, som har læse- og skrivevanskeligheder, eller som er ordblinde.

Læs mere om projektet og se biskop Karstens Nissens anbefaling heraf.


Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene

 

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde opfordrer til, at der afholdes en international kirkedag på Mariæ Bebudelsesdag den 22. marts 2015.

Biskop Karsten Nissen bakker op og anbefaler initiativet.

Læs mere her.

Mission - en forpligtelse for kirken ?

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift arrangerer et to-dages kursus den 7. og 8. november 2014 med temaet: "Mission - en forpligtelse for kirken.

Læs mere her.

DSUK arrangerer rejse til England

Nyt fra sogneneNyt fra sognene


KirkekalenderenKirkekalenderen

 

Folkekirkens forsikringFolkekirkens forsikring

tlf. 7020 1991
e-mail. fe(at)km.dk


SkoletjenestenSkoletjenesten

 

MorgenandagtenMorgenandagten