AAA
 
Foto: Gitte Volsmann

 

Viborgs nye biskop, Henrik Stubkjær

blev bispevies søndag den 23. november 2014

Se programmet for bispevielsen.

 

Se billeder fra generalprøven lørdag eftermiddag

 

Se fotoserie fra selve dagen (fotos Gitte Volsmann/Ole Blume)

 

 

Bispevielsen i Viborg DomkirkeBispevielsen i Viborg Domkirke


Søndag den 23. november skal der være bispevielse af Viborg Stifts nye biskop, Henrik Stubkjær.
Vielsen foregår i Viborg Domkirke kl. 14.00 — ca. 16.00.

Efter bispevielsen er der reception på Viborg Rådhus, hvor Viborg Kommune har inviteret de indbudte gæster til reception og en særlig velkomst til den nye biskop.

Det er en af de få gudstjenester, hvor der ikke er adgang i Domkirken for alle.
Domkirken bliver denne dag fyldt til sidste plads, men kun af specielt indbudte gæster.

Alle stiftets præster er inviteret, og desuden er alle Stiftets 225 menighedsråd inviteret til at deltage med 2 valgte medlemmer fra hvert menighedsråd.

Endvidere kommer der mange særligt indbudte gæster, familie, venner, samarbejdspartnere, ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre, byrådsmedlemmer med mere.

Den blå løber

De, der ikke er indbudt til bispevielsen, men som er interesseret heri, kan følge begivenheden på DR.K, der sender bispevielsen  som direkte transmisision med Anders Laugesen som kommentator.

Og mon ikke det vil blive bemærket, at HM Dronningen kommer til at gå ind i Domkirken på ”den blå løber”.

Denne specielle festdag er farverne overalt netop holdt i de blå nuancer, da den blå farve er såvel Domkirkens som Stiftets farve.

Den traditionelle røde løber er denne dag blevet ændret til en blå af slagsen. Bag dette initiativ står Egetæpper Herning med en ønsket sponsorgave.

Adgangskort til bispevielsenden 23. november 2014

Til orientering kan det oplyses, at der fredag den 14. november via almindelig brevpost er sendt adgangskort til alle tilmeldte gæster til bispevielsen den 23. november 2014.

Brevet indeholder også en folder med praktiske oplysninger i forbindelse med bispevielsen samt en særskilt indbydelse fra Viborg Kommune til den efterfølgende reception på Viborg Rådhus.

Såfremt der er nogen, der er tilmeldt, men som ikke senest mandag den 17. november har modtaget en kuvert fra Stiftet med adgangskort m.m., bedes man hurtigst muligt ringe til Stiftet på 8662 0911 eller sende en mail til bispesekretær Mette Nielsen på mail meni(at)km.dk 

Følg bispevielsen på storskærm i Sortebrødre Kirke

Interesserede er også meget velkommen til at følge optakten fra pladsen foran Domkirken, herunder HM Dronning Margrethes ankomst samt modtagelse af processionen af alle biskopper, såvel nuværende som tidligere, alle provster i Stiftet, stiftamtmand samt menighedsråds- og stiftsrådsformand. Processionen udgår fra Bispegården.

Som en særlig gestus har Viborg Domprovsti opsat en storskærm i Sortebrødre Kirke, hvorfra det også er muligt sammen med andre interesserede at følge bispevielsen i Domkirken. Sortebrødre Kirke ligger ikke ret langt fra Viborg Domkirke.

Eventuelt kan man så vende tilbage til Domkirkepladsen og se / gense de mange kendte gæster, når de kommer ud af Domkirken og sætter kurs mod Rådhuset.

Sidste nyt fra StiftetSidste nyt fra Stiftet

”Menighedsråd på jeres måde” giver medlemmer mulighed for at komme til orde.

Stort set alle kan være enige om, at det skal være nemmere at være menighedsråd.

Spørgsmålet er imidlertid: Hvordan bliver det nemmere? Hvor er initiativet ?

”Menighedsråd på jeres måde” skal afdække mulighederne for at lette menighedsrådenes arbejde med blandt andet økonomi, personale og administration. På www.kirkelab.dk kan alle menighedsrådsmedlemmer i øjeblikket komme til orde. Man kan fortælle, hvor skoen trykker - og også komme med løsningsforslag. 

Viborg Stift opfordrer alle menighedsråd til at deltage, og gerne melde sig til inspirationsdagen for menighedsrådsmedlemmer den 27. november i Middelfart.

Se meget mere og meld til dig inspirationsdagen.
Opfordring fra Danske Kirkers Råd - Husk os på Kollektlisten 2015

Danske Kirkers råd opfordrer i et brev fra generalsekretær Mads Christoffersen til, at alle stifter, menighedsråd og præster støtter Danske Kirkers råd og husker dem på Kollektlisten 2015.

Se mere her.


Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene


Stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde inviterer til Forbønsgudstjeneste i Viborg Domkirke

for forfulgte kristne og andre, der forfølges på grund af deres tro.

Læs mere her,

Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene

 

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde opfordrer til, at der afholdes en international kirkedag på Mariæ Bebudelsesdag den 22. marts 2015.

Biskop Karsten Nissen bakker op og anbefaler initiativet.

Læs mere her.


KirkekalenderenKirkekalenderen

 

Folkekirkens forsikringFolkekirkens forsikring

tlf. 7020 1991
e-mail. fe(at)km.dk


SkoletjenestenSkoletjenesten

 

MorgenandagtenMorgenandagten