AAA
 

Domprovst Thomas Frank konstitueret som biskop i Viborg Stift


Domprovst Thomas Frank er konstitueret som biskop over Viborg Stift fra den 1. oktober 2014 og indtil den nye biskop tiltræder.

Henvendelser til Thomas Frank kan ske på telefon 2480 5204 eller via mail tofr(at)km.dk

Viborg Domkirke var fyldt til bristepunktet ved biskop Karsten Nissens afskedsgudstjeneste

 

Rigtig mange, såvel indbudte gæster, som andre interesserede kirkegængere, havde valgt at tage turen til Viborg Domkirke for at sige farvel og overvære biskop Karsten Nissens afskedsgudstjeneste søndag den 28. september 2014.

Hør biskop Karsten Nissens afskedsprædiken i sin helhed, eller se en video, optaget af Morten Fyrstenborg for FK-TV (Folkekirkelige TV) med afskedssamtale med biskop Karsten Nissen. Videoen kan findes nederst på siden (over for Præstens Værksted). 

To kandidater kæmper om at blive Viborg Stifts nye biskop

Præsentation af de 2 kandidater


Læs mere om de 2 kandidater på deres respektive hjemmesider.


Så speeder vi op for 2. valgrunde af bispevalget i Viborg Stift

1. oktober 2014 - Stemmeprocent 74,92 %


Stiftet har den 18. september 2014 via almindelig post sendt stemmemateriale til 2. afstemning til bispevalget i Viborg Stift til samtlige stemmeberettigede.

Følg med i status for Stiftets modtagelse af stemmesedler retur her på hjemmesiden og se den løbende udvikling i stemmeprocenten på vores nye "Stemmespeedometer".

"Stemmespeedometeret" opdateres dagligt.

Status 1. oktober 2014 - Godt på vej

Stiftet modtager stadig stemmesedler retur, men i et mere moderat tempo, end dagene umiddelbart efter udsendelse af stemmematerialet.

Vi har i dag modtaget 58 stemmesedler retur. Det giver et samlet resultat på ialt 1240 stemmesedler, svarende til en stemmeprocent på 74,92 %.

Vi mangler således - en uge før sidste frist - at modtage 415 stemmesedler, for at nå en stemmeprocent på 100%.

Stiftskontoret modtager dagligt mange stemmesedler retur. Størstedelen kommer med posten, men der også nogle af de stemmeberettigede, der møder personligt op på Stiftet og afleverer stemmesedlen.

Her er det tidligere stiftamtmand, Torben Sørensen, der er menighedsrådmedlem i Herning Sogns menighedsråd, der afleverer sin stemmeseddel til stiftskontorchef Bodil Abildgaard og juridisk specialkonsulent Dorthe Pinnerup.

Stemmemateriale til 2. valgrunde

Ifølge den tilrettede valgliste pr. 18. september 2014 er der i 2. valgrunde ialt 1655 stemmeberettigede. 

Alt foregår helt på samme måde som i 1. runde. 
 

Vi vil gøre opmærksom på, at stemmesedlen, for at kunne komme med i optællingen, skal være kommet frem i rette tid til Viborg Stift, hvilket denne gang er torsdag den 9. oktober kl. 23.59.


Fredag den 10. oktober 2014 kl. 09.00 i Bispegården i Viborg er der optælling af stemmer vedrørende 2. valgrunde.

Stiftskontoret og telefonerne er som følge heraf lukket hele fredag den 10. oktober 2014.

1. Valgrunde:

Onsdag den 11. juni 2014 kl. 15.00 - Deadline for indlevering af kandidatliste

Mandag den 11. august 2014 - Valglisten låses ved formandens underskrift

2. Valgrunde:

Onsdag den 17. september 2014 - Valglisten låses ved formandens underskrift

Torsdag den 18. september 2014 - Udsendelse af stemmemateriale

Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 23.59 - Stemmesedlerne skal være Viborg Stift i hænde

Fredag den 10. oktober 2014 - Optælling af stemmer for 2. valgrunde

 

Søndag den 23. november 2014 - Bispevielse i Viborg Domkirke

 

Se den fuldstændige tidsplan

Sidste nyt fra StiftetSidste nyt fra Stiftet

En arbejdsgruppe med Kirkeministeriet i spidsen har udviklet et introduktionskursus for nyansatte i folkekirken.

Aalborg Stift, Viborg Stift og Århus Stift samarbejder om at udbyde introkurset tirsdag den 11. november 2014 i Støvring.

Læs mere.

Der inviteres til fagmesse for kirkens leverandører, samarbejdspartnere og rådgive.

Benyt også lejligheden til at møde stifterne live og få en snak med personalet på Stiftskontorerne.

Læs mere her.


Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene

Efter et års pause er Økumenisk Efterårskursus tilbage igen, og afholdes på Nyborg Strand den 31. oktober 2014.

Læs mere her.

Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene

 

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde opfordrer til, at der afholdes en international kirkedag på Mariæ Bebudelsesdag den 22. marts 2015.

Biskop Karsten Nissen bakker op og anbefaler initiativet.

Læs mere her.

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift arrangerer et to-dages kursus den 7. og 8. november 2014 med temaet: "Mission - en forpligtelse for kirken.

Læs mere her.


KirkekalenderenKirkekalenderen

 

Folkekirkens forsikringFolkekirkens forsikring

tlf. 7020 1991
e-mail. fe(at)km.dk


SkoletjenestenSkoletjenesten

 

MorgenandagtenMorgenandagten