AAA
 

Åbningstider på Stiftet i sommerferieperiodenÅbningstider på Stiftet i sommerferieperioden

I sommerferieperioden, d.v.s. ugerne 27, 28, 29, 30 og 31, eller fra den 30. juni 2014 til og med fredag den 1. august 2014, vil Stiftet være åbent for såvel personlig henvendelse som telefonisk betjening fra kl. 10.00 – 14.00 mandag til fredag.

Fire kandidater kæmper om stillingen som biskop i Viborg StiftFire kandidater kæmper om stillingen som biskop i Viborg Stift

De fire kandidater er:


Klik på de enkelte kandidaters navne og se deres respektive hjemmesider.

Se portrætsamtalerne med de fire kandidater nederst på denne side.

Se også Landsforeningen af Menighedsråds præsentation af de fire bispekandidater

 
 
 
 

BispevalgBispevalg


Valgbestyrelsen har den 12. juni 2014 sendt brev til alle stemmeberettigede med bekendtgørelse af de fire kandidater, ligesom Stiftet har udsendt en pressemeddelelse. 

Der er p.t. 1.662 stemmeberettigede i Viborg Stift, og Valgbestyrelsen har ligeledes i dag offentliggjort valglisten.

DebatmøderDebatmøder

Der er nu mulighed for at møde de 4 bispekandidater på et debatmøde i henholdsvis Viborg, Skive, Herning og Struer. Se indbydelsen og læs mere om mødested, tidspunkt, arrangør og ordstyrer m.v..

Se TV/Midt-Vest' Kirkemagasin fra det første debatmøde i  Viborg

Altid opdateret status for valgetAltid opdateret status for valget

Vigtige datoerVigtige datoer

1. Valgrunde:

Onsdag den 11. juni 2014 kl. 15.00 - Deadline for indlevering af kandidatliste

Onsdag den 18. juni 2014 - Deadline for udbedring af fejl og mangler på kandidatlisterne

Mandag den 11. august 2014 - Valglisten låses ved formandens underskrift

Tirsdag den 12. august 2014 - Udsendelse af stemmesedler

Tirsdag den 2. september 2014 - Sidste frist for indsendelse af stemmesedler

Onsdag den 3. september 2014 - Optælling af stemmer for 1. valgrunde

2. Valgrunde:

Onsdag den 17. september 2014 - Valglisten låses ved formandens underskrift

Torsdag den 18. september 2014 - Udsendelse af stemmesedler

Torsdag den 9. oktober 2014 - Sidste frist for indsendelse af stemmesedler

Fredag den 10. oktober 2014 - Optælling af stemmer for 2. valgrunde

 

Søndag den 23. november 2014 - Bispevielse i Viborg Domkirke

 

Se den fuldstændige tidsplan

Generelle spørgsmålGenerelle spørgsmål

Er der spørgsmål omkring ændringer i menighedsrådets sammensætning

Er der spørgsmål omkring fraflytning

Er der spørgsmål omkring sognebåndsløsning

Find svaret her

 

 

Afskedsgudstjeneste og højmesse Afskedsgudstjeneste og højmesse

Biskop Karsten Nissen holder afskedsgudstjeneste
Søndag den 28. september 2014 kl. 14.00 i Viborg Domkirke
og
højmesse i Viborg Domkirke søndag den 28. september 2014 kl. 10.00.

 

 

Sidste nyt fra StiftetSidste nyt fra Stiftet

Ny præst for grønlænderne i DanmarkNy præst for grønlænderne i Danmark

Danmark har fået en ny præst for grønlænderne i Danmark. 

Oline Berthelsen er ansat i et embede, der dækker hele Danmark.

Læs mere her.

Invitation til temakursus: "Kirkernes indsats for sårbare børnefamilier"Invitation til temakursus: "Kirkernes indsats for sårbare børnefamilier"

Samvirkende Menighedsplejer inviterer alle interesserede til kursusdag i Gug Kirke (Aalborg) den 19. september 2014. 

Temaet er "Kirkernes indsats for sårbare familier"

Se indbydelsen og programmet og læs mere om tilmelding, betaling m.v..

 

 

Pilgrimsretræte på Ådalen den 17. - 19. oktober 2014Pilgrimsretræte på Ådalen den 17. - 19. oktober 2014

Retræteleder er Anette Foged Schultz, uddannet teolog og psykoterapeut, og som har afholdt retræter flere steder i landet og i udlandet siden 2006.

Se programmet og læs mere om tilmelding m.v..

Projekt "Almen kvalificering i Folkekirken" er sat i værkProjekt "Almen kvalificering i Folkekirken" er sat i værk

Kirkeministeriet har i samarbejde med de faglige organisationer sat projekt ”Almen kvalificering i folkekirken” i værk.

Projektets målgruppe er ansatte ved kirker og på kirkegårde, som har læse- og skrivevanskeligheder, eller som er ordblinde.

Læs mere om projektet og se biskop Karstens Nissens anbefaling heraf.


Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene

Mission - en forpligtelse for kirken ?Mission - en forpligtelse for kirken ?

Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift arrangerer et to-dages kursus den 7. og 8. november 2014 med temaet: "Mission - en forpligtelse for kirken.

Læs mere her.

DSUK arrangerer rejse til EnglandDSUK arrangerer rejse til England

Nyt fra sogneneNyt fra sognene


KirkekalenderenKirkekalenderen

 

Folkekirkens forsikringFolkekirkens forsikring

tlf. 7020 1991
e-mail. fe(at)km.dk


SkoletjenestenSkoletjenesten

 

MorgenandagtenMorgenandagten