AAA
 

Nyt fra StiftetNyt fra Stiftet

Viborg Stift ansætter ny teologisk medarbejderViborg Stift ansætter ny teologisk medarbejder

 

 

Viborg Stift opgraderer den kirkelige og teologiske undervisning i stiftet med ansættelse af tidligere rektor for Pastoralseminariet i Aarhus, Henning Thomsen som ny teologisk medarbejder.

Henning Kjær Thomsen er teolog fra 1982. Han har været ansat ved universiteter i ind- og udland, præst ved Aalborg Domkirke og de sidste 16 år rektor for Pastoralseminariet i Århus, hvor han har undervist i prædikenen og dens teologi.
Derudover er han en erfaren deltager i det kirkelige liv med mange foredrag, sogneaftner og højskoledage og er en af vore største lutherkendere. Henning Thomsen er gift med diakonipræst Inge Pilegaard; de bor i Vejle med deres 4 børn.

Ud over arbejdet med teologisk undervisning, vil Henning Thomsen blive en af hovedaktørerne i planlægningen og afholdelsen af stiftets fejring af reformationsjubilæet i 2017.

 


”Med Henning Thomsens ansættelse har vi fået en rigtig dygtig teolog og underviser, der nyder stor respekt og som klart vil styrke Viborg Stifts arbejde, med teologi, undervisning og udvikling”
, udtaler biskop Henrik Stubkjær.

Og biskoppen fortsætter: ”Med sit brede netværk blandt præster, i undervisningsverdenen, på universiteterne, og de folkekirkelige institutioner vil han kunne bibringe sogne, provstier og stiftet et løft. Henning Thomsen kender til de senere års analyser indenfor både spiritualitet, diakoni og strukturen i sognene, og vil også her kunne bidrage med viden i arbejdet med udviklingen af liv og vækst i Viborg Stift.”

Henning Thomsen tiltræder den 16. marts 2015 og får kontor i bispegården i Viborg, men vil også tilbringe en del tid rundt i sogne og provstier.

Yderligere oplysninger:
Teologisk medarbejder Henning Thomsen, 60 54 67 03
Biskop Henrik Stubkjær, 23 29 66 00Det sker (se også kalenderen)Det sker (se også kalenderen)


500 år efter reformationen - To Stiftsrejser til Luther-Byer 2015

Der er i Haderslev Stift taget initiativ til 2 rejser til Luther-Byerne i maj 2015 og sept. 2015

Rejselederne er tidligere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen og teologisk konsulent i Haderslev Stift, Bent Andreasen.

Interesserede folk fra Viborg Stift skal også være meget velkomne til at melde sig til, hvis der skulle være nogle, der er interesserede.

Rejserne arrangeres af Foreningen: Teologi for Voksne i Haderslev Stift.


Arrangørerne oplyser, at der p.t. er solgt halvdelen af pladserne, så arrangørerne kan garantere, at turen bliver til noget. Der er 20 pladser mere til rejserne.

For yderligere oplysninger omkring tilmelding, program, pris m.v. se Haderslev Stifts hjemmeside.


Nyt fra StiftsudvalgeneNyt fra Stiftsudvalgene

Stiftsudvalget for Medie og Kommunikation indbyder til Mediedag 2015

 

 

Kommunikation ….

Folkekirkens måske vigtigste redskab ….

"I folkekirken skal vi formidle alle de gode historier, lade os inspirere af hinanden, bruge de forskellige medier og finde på nye veje, så kirkens fantastiske budskab når alle og bliver nærværende for alle."


Sådan indleder biskop Henrik Stubkjær sin opfordring til alle, der arbejder med Folkekirkens kommunikation, professionel som frivillig, til at deltage i Viborg Stifts Mediedag.

Læs hele biskoppens opfordring og Stiftsudvalgets introduktion og indbydelse til arrangementet.

 Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde opfordrer til, at der afholdes en international kirkedag på Mariæ Bebudelsesdag den 22. marts 2015.

Læs mere her.


KirkekalenderenKirkekalenderen

 

Folkekirkens forsikringFolkekirkens forsikring

tlf. 7020 1991
e-mail. fe(at)km.dk


SkoletjenestenSkoletjenesten

 

MorgenandagtenMorgenandagten